Jacques PAJOT 伯爵

学历、学位及专业特长
总规划师、建筑师
1983年毕业于法国国立高等装饰美术学校
1996年获SFA项目规划证书
主持项目/分析可行性/制订设计要求
评审委员会成员

从事工程设计的时间                                              
28年

曾获得的国内或国际建筑设计奖项(不含设计竞赛的奖项)
法国博物馆管理局顾问建筑师
国家纪念性建筑中心顾问建筑师
遗迹与历史建筑管理处顾问建筑师

返回
 
  E-mail : wmitro@vip.sina.com       Copyright 法国米多芬建筑设计师事务所 ©版权所有2006-2010